Název
Les méthodes « pré-actionnelles » de FLE
Autor
Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Vydavatel
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
ISBN
Tvorba publikace byla financována z projektu
Grantový projekt, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 Název UK: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce
Dílčí část PedF UK
Podpora rozvoje oborově didaktických magisterských studijních programů
Název programu MŠMT
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
ESF
vytvořeno pomocí software: Futurebooks.cz, distribuce Softresource, spol. s r.o. 2019